Nhà Hàng Hoa Sơn

Hotline: 0986 711 048

GIỚI THIỆU

THỰC ĐƠN

LIÊN HỆ

Địa chỉ: QL38B (Đường 12C), khu Quèn Ổi, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 0229.3 626 727

Hotline: 0986 711 048

Fax : 0229.3 626 656

Email : hoasonnhahang@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/hoasonnhahang